• 1
 • 2
 • 3
  47501714750PE_U_Article九五至尊2网址评选表彰吴中区、苏州市优秀教育工作者的通知xiaoban777702018-05-31T15:35:55+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-31T15:35:55+08:00 2018-05-31T17:11:05.713+08:00 yueqin 2018-05-31T19:24:50.583+08:00 guan-yu-ping-xuan-biao-zhang-wu-zhong-qu-su-zhou-shi-you-xiu-jiao-yu-gong-zuo-zhe-de-tong-zhi 字形 15537888198482284469 0 0 4750 九五至尊2网址评选表彰吴中区、苏州市优秀教育工作者的通知 九五至尊2网址评选表彰吴中区、苏州市优秀教育工作者的通知 校长办公室 区教育局 优秀教育工作者 不分页 <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;line-height:35.0pt; mso-line-height-rule:exactly"> <b> <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:黑体">九五至尊2网址评选吴中区、苏州市优秀教育工作者活动的通知<span lang="EN-US"> </span></span> </b> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height:35.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <b> <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-theme-font:major-fareast;mso-fareast-theme-font: major-fareast;mso-hansi-theme-font:major-fareast">一、<span lang="EN-US">2018</span>年东山中学评选工作领导小组<span lang="EN-US"> </span></span> </b> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height:35.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">    组长:金曦东</span> <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt">   </span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height:35.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">    成员:朱文华、严建荣、刘晓斌、李雪龙、金煜、岳钦</span> <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt">   </span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height:35.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <b> <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-theme-font:major-fareast;mso-fareast-theme-font: major-fareast;mso-hansi-theme-font:major-fareast">二、区教育局分配给九五至尊2备用网址的名额:<span lang="EN-US"> </span></span> </b> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;mso-char-indent-count:2.0; line-height:35.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">吴中区优秀教育工作者</span> <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt"> 3</span> <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">名;</span> <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt">   </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;mso-char-indent-count:2.0; line-height:35.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">苏州市优秀教育工作者</span> <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt"> 1</span> <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">名。</span> <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt">   </span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height:35.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <b> <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-theme-font:major-fareast;mso-fareast-theme-font: major-fareast;mso-hansi-theme-font:major-fareast">三、详细文件:<span lang="EN-US"> </span></span> </b> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height:35.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <a href="/UploadFiles/xwgz/2018/5/201805311527054144.doc"> <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">九五至尊2网址评选表彰吴中区优秀教育工作者的通知</span> </a> <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt">   </span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height:35.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <a href="/UploadFiles/xwgz/2018/5/201805311527286107.doc"> <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">九五至尊2网址评选表彰苏州市优秀教育工作者的通知</span> </a> <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt">   </span> </p> ★★★★★
  47492814749PE_U_Article九五至尊2备用网址高二年级举行部分学生会议jiaowu1919191902018-05-31T09:02:38+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-31T09:02:38+08:00 2018-05-31T09:36:49.143+08:00 yueqin 2018-05-31T19:25:40.927+08:00 jwjx/2018/5/201805310902065194.jpg wo-xiao-gao-er-nian-ji-ju-hang-bu-fen-xue-sheng-hui-yi 字形 7390620954471491344 0 0 4749 九五至尊2备用网址高二年级举行部分学生会议 教务处 不分页 <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span lang="EN-US" style="font-size:15.0pt;font-family:仿宋_GB2312">5.23</span> <span style="font-size:15.0pt;font-family:仿宋_GB2312">下午,高二年级召开了部分学生会议。会议由盛国平主任主持。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312">首先由金校长助理强调了部分学生会议的意义,对部分学生提出了要求和希望。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312">然后由三位同学就语文、数学、英语学科,介绍了自己的学习方法,和大家共享。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312">最后盛主任通过两段视频,鼓励大家要有目标,能吃苦,有意志力,坚持努力,一定会有收获。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312">本次会议旨在激励部分学生向更高目标迈进,并以此进一步带动班级、年级的学习氛围。</span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312"> <span lang="EN-US">   </span> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312"> <span lang="EN-US"> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805310900115898.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" /> </span> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312"> <span lang="EN-US"> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805310900393427.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" /> </span> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312"> <span lang="EN-US"> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805310901073612.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" /> </span> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312"> <span lang="EN-US"> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805310901294960.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" /> </span> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312"> <span lang="EN-US"> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805310902065194.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" /> </span> </span> </p> ★★★★★
  47483214748PE_U_Article喜报:九五至尊2备用网址陈淑敏、宋鸿雁老师在苏州市评优课中获佳绩jiaowu3131313102018-05-31T08:40:07+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-31T08:40:07+08:00 2018-05-31T09:34:48.007+08:00 yueqin 2018-05-31T19:25:06.183+08:00 xi-bao-wo-xiao-chen-shu-min-song-hong-yan-lao-shi-zai-su-zhou-shi-ping-you-ke-zhong-huo-jia-ji 字形 8220545982367333519 0 0 4748 教务处 不分页 <p class="MsoNormal" style="text-indent:30.0pt;mso-char-indent-count:2.0; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312">近期,九五至尊2备用网址两位老师在苏州市评优课中获佳绩:陈淑敏老师在苏州市心理健康优质课评比中荣获一等奖;宋鸿雁老师在苏州市历史优质课评比中荣获二等奖。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:30.0pt;mso-char-indent-count:2.0; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312">向以上两位老师表示祝贺!并希望其他中青年教师向她们学习,努力提升自己的业务水平。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span lang="EN-US"> </span> </p> ★★★★★
  47452814745PE_U_Article九五至尊2备用网址高三年级举行高考备考系列活动jiaowu619616102018-05-30T09:27:43+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-28T14:31:07+08:00 2018-05-31T09:35:31.89+08:00 yueqin 2018-05-31T17:21:45.533+08:00 jwjx/2018/5/201805281428228433.jpg wo-xiao-gao-san-nian-ji-ju-hang-gao-kao-bei-kao-xi-lie-huo-dong 字形 7414819945482158905 0 0 4745 九五至尊2备用网址高三年级举行高考备考系列活动 教务处 本站原创 不分页 <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:24px;"> <span style="font-family:黑体,sans-serif;">九五至尊2备用网址高三年级举行高考备考系列活动</span> </span> </p> <p> </p> <p> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805281421118342.JPG" style="width: 800px; height: 531px;" /> </p> <p style="text-align: center;">高三年级登山励志活动1</p> <p> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805281422460678.JPG" style="width: 800px; height: 531px;" /> </p> <p style="text-align: center;">高三年级登山励志活动2</p> <p> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805281424004820.jpg" style="width: 800px; height: 600px;" /> </p> <p style="text-align: center;">苏州市名师顾桂男来校做高考作文专题讲座</p> <p> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805281425192949.jpg" style="width: 800px; height: 600px;" /> </p> <p style="text-align: center;">苏州市名师王雪元来校做高考数学专题讲座</p> <p> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805281426267705.jpg" style="width: 800px; height: 600px;" /> </p> <p style="text-align: center;">学生认真听讲</p> <p> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805281427054739.jpg" style="width: 800px; height: 600px;" /> </p> <p style="text-align: center;">苏州市心理学专家濮丹来校做心理讲座</p> <p> <img alt="" src="/UploadFiles/jwjx/2018/5/201805281428228433.jpg" style="width: 800px; height: 600px;" /> </p> <p style="text-align: center;">学生积极参与互动</p> <p style="text-align: right;">高三年级部</p> <p style="text-align: right;">2018年5月28日</p> ★★★★★
  47468314746PE_U_Article第十四周菜单zongwu175171702018-05-29T13:59:21+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-29T13:59:21+08:00 2018-05-29T18:25:14.523+08:00 yueqin 2018-05-31T14:42:10.563+08:00 di-shi-si-zhou-cai-dan 字形 12848462492363858191 0 0 4746 2017-2018学年第二学期第十四周菜单 总务处 菜单 不分页 <p align="center" style="text-align: center"> <strong>2017</strong> <strong>—2018学年度第二学期第十四周菜单</strong> </p> <p align="center" style="text-align: center">(5月28日——6月1日)</p> <p> </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top: medium none; border-right: medium none; width: 895px; border-collapse: collapse; border-bottom: medium none; border-left: medium none" width="895"> <tbody> <tr style="height: 21px"> <td style="border-top: windowtext 1pt solid; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 57px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"> </p> </td> <td style="border-top: windowtext 1pt solid; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">周一</p> </td> <td style="border-top: windowtext 1pt solid; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">周二</p> </td> <td style="border-top: windowtext 1pt solid; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">周三</p> </td> <td style="border-top: windowtext 1pt solid; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="left" style="text-align: left">               周四</p> </td> <td style="border-top: windowtext 1pt solid; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">周五</p> </td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td rowspan="11" style="border-top: #f0f0f0 solid; height: 20px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 57px; border-bottom: windowtext 4.5pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; layout-flow: vertical-ideographic"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 5.65pt 0pt">中餐</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 20px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">洋葱鸡柳</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 20px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">鸡腿</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 20px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">咕老肉</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 20px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">鸡腿</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 20px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">宫保鸡丁</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">原味鸡块</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">猪排</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">笋块鸡块</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">炸鸡根</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">狮子头</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">鲜鹅笋块</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">竹笋小肉</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">番茄炒蛋</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">包菜胡萝卜蛋</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青椒香干肉丝</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">蛋饺</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">百叶包肉</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">花菜咸肉</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">雪菜百叶肉丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">藕片香肠</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">莴笋杏鲍菇咸肉</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">药芹香肠</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">白菜粉丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青椒土豆丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">红烧土豆</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青椒香干肉丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">黄瓜炒蛋</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青椒茄子</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">胡葱豆腐</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青菜</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">包菜胡萝卜丝炒蛋</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青椒土豆丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青椒藕片</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青椒茄子</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">糖醋包肉</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">黄瓜香肠</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">胡葱豆腐</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">水面筋肉</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">蛋饺</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">鸡米花</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">雪菜绿豆芽</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青菜</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">原味鸡块</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">竹笋小肉</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">水面筋</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">榨菜粉皮</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">豇豆鸡柳</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">雪菜毛豆子肉丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">西芹咸肉</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">药芹肉丝</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">雪菜土豆片</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">水面筋塞肉</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">包菜胡萝卜香肠</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">黄瓜香肠</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">黄瓜炒蛋</p> </td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td rowspan="10" style="border-top: #f0f0f0 solid; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 57px; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; layout-flow: vertical-ideographic"> <p align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 5.65pt 0pt">晚餐</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">酱鸡丁</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">酱鸡腿</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">爆鱼</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">酱鸡丁</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 21px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">竹笋鸡块</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">鸡米花</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">番茄炒蛋</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">茄汁大排</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">竹笋鹅块</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">鱼块</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">酱鸡腿</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">包菜香肠</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">莴笋胡萝卜香肠</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">白菜肉丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">番茄炒蛋</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">花菜香肠</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">咖喱土豆</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">草菇炒蛋</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">咖喱土豆</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">雪菜笋丝肉丝</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">白菜肉丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">南瓜</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">红烧土豆</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">猪排</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青椒土豆丝</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">草菇木耳香肠</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">白菜肉丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p style="text-indent: 36pt">黄瓜木耳</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">番茄炒蛋</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">南瓜</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青椒土豆丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">花菜咸肉</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">鸡米花</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">粉丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">大象鸡排</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">雪菜笋丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">雪菜黄豆芽</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p style="text-indent: 36pt">酱鸡腿</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">素鸡</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">酱鸡腿</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">粉丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">油三角</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">笋丝肉丝</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"> </p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">花菜咸肉</p> </td> </tr> <tr style="height: 9px"> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 154px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center">青菜香菇</p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 108px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"> </p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 132px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"> </p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"> </p> </td> <td style="border-top: #f0f0f0; height: 9px; border-right: windowtext 1pt solid; width: 144px; vertical-align: top; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center"> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> ★★★★★
  47443214744PE_U_Article喜报:九五至尊2备用网址在2018江苏省数学、生物奥赛(初赛)中获得佳绩jiaowu9810989802018-05-28T14:16:18+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-28T14:16:18+08:00 2018-05-28T21:21:57.437+08:00 yueqin 2018-05-31T18:51:45.887+08:00 xi-bao-wo-xiao-zai2018-jiang-su-sheng-shu-xue-sheng-wu-ao-sai-chu-sai-zhong-huo-de-jia-ji 字形 13985585914267985130 0 0 4744 教务处 奥赛 不分页 <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312">近期,<span lang="EN-US">2018</span>江苏省高中数学、生物竞赛(江苏赛区初赛)成绩揭晓,九五至尊2备用网址高二年级学生踊跃参加,并取得好成绩(成绩见下表)。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:37.5pt;mso-char-indent-count:2.5; line-height:32.0pt;mso-line-height-rule:exactly"> <span style="font-size:15.0pt; font-family:仿宋_GB2312">祝贺取得佳绩的学生和指导老师!希望再接再厉,取得更好的成绩。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:26.25pt;mso-char-indent-count:2.5"> <span lang="EN-US"> </span> </p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;width:483pt" width="643"> <colgroup> <col style="width:54pt" width="72" /> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2944;width:69pt" width="92" /> <col style="width:54pt" width="72" /> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3200;width:75pt" width="100" /> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3520;width:83pt" width="110" /> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:6304;width:148pt" width="197" /> </colgroup> <tbody> <tr height="27" style="height:20.25pt"> <td class="xl70" colspan="6" height="27" style="height:20.25pt; width:483pt" width="643">                                                       2018江苏省数学竞赛初赛东山中学获奖名单</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl67" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">编号</td> <td class="xl67" style="border-top:none;border-left:none">姓名</td> <td class="xl67" style="border-top:none;border-left:none">性别</td> <td class="xl67" style="border-top:none;border-left:none">年级</td> <td class="xl68" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">指导老师</td> <td class="xl68" style="border-top:none;border-left:none;width:148pt" width="197">获奖等级</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305001</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">王炎飞</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">男</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">盛国平</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市一等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305024</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">朱佳怡</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">女</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">盛国平</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市一等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305046</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">徐王俊</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">男</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">陈永丽</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市一等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305028</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">费佳清</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">男</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">盛国平</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市一等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305039</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">刘仕宇</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">男</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">盛国平</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市一等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305125</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">柳文恺</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">男</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">陈永丽</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市一等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305007</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">晏旭</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">男</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">盛国平</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市二等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305026</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">周嘉妮</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">女</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">盛国平</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市二等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305027</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">陈俐</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">女</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">盛国平</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市二等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305047</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">沈淑敏</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">女</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">陈永丽</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市二等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305062</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">刘一鸣</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">男</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">陈永丽</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市二等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305006</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">沈莹</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">女</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">盛国平</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市三等奖</td> </tr> <tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"> <td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">18305051</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">徐慧</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">女</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">陈永丽</td> <td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">苏州市三等奖</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;width:470pt" width="625"> <colgroup> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:6016;width:141pt" width="188" /> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3104;width:73pt" width="97" /> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2720;width:64pt" width="85" /> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2624;width:62pt" width="82" /> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2656;width:62pt" width="83" /> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2880;width:68pt" width="90" /> </colgroup> <tbody> <tr height="46" style="mso-height-source:userset;height:34.5pt"> <td class="xl71" colspan="6" height="46" style="height:34.5pt;width:470pt" width="625">                                                                  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;width:416pt" width="554"><colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3104;width:73pt" width="97" /><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2720;width:64pt" width="85" /><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2624;width:62pt" width="82" /><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2656;width:62pt" width="83" /><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:6624;width:155pt" width="207" /></colgroup><tbody><tr height="46" style="mso-height-source:userset;height:34.5pt"><td class="xl71" colspan="5" height="46" style="height:34.5pt;width:416pt" width="554">                                                   2018年高中生物竞赛(江苏赛区联赛)复赛名单</td></tr><tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"><td class="xl68" height="37" style="height:27.95pt">准考证号</td><td class="xl68" style="border-left:none">姓名</td><td class="xl68" style="border-left:none">性别</td><td class="xl68" style="border-left:none">年级</td><td class="xl68" style="border-left:none">指导老师</td></tr><tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"><td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">600518</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">钱苏雅</td><td class="xl70" style="border-top:none;border-left:none">女</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">顾晓红</td></tr><tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"><td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">600577</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">裴佳庆</td><td class="xl70" style="border-top:none;border-left:none">女</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">袁正芳</td></tr><tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"><td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">600670</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">于寅帆</td><td class="xl70" style="border-top:none;border-left:none">女</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">吕超</td></tr><tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"><td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">600455</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">沈淑敏</td><td class="xl70" style="border-top:none;border-left:none">女</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">袁正芳</td></tr><tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"><td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">600536</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">李强</td><td class="xl70" style="border-top:none;border-left:none">男</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">袁正芳</td></tr><tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"><td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">600579</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">孔宇杰</td><td class="xl70" style="border-top:none;border-left:none">男</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">顾晓红</td></tr><tr height="37" style="mso-height-source:userset;height:27.95pt"><td class="xl69" height="37" style="height:27.95pt;border-top:none">600445</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">陈叶峰</td><td class="xl70" style="border-top:none;border-left:none">男</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">高二</td><td class="xl69" style="border-top:none;border-left:none">袁正芳</td></tr></tbody></table></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> ★★★★★
  47433614743PE_U_Article第十四周国旗下讲话deyu334333302018-05-28T09:43:31+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-28T09:43:31+08:00 2018-05-28T13:15:32.047+08:00 yueqin 2018-05-31T16:01:49.973+08:00 dyjy/2018/5/201805280943022051.jpg di-shi-si-zhou-guo-qi-xia-jiang-hua 字形 3307731675542396371 0 0 4743 第十四周国旗下讲话 第十四周国旗下讲话 团委 本站原创 第十四周国旗下讲话 不分页 <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 35pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly"> <span style="font-family: 黑体; font-size: 18pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">良好学习习惯,铸造精彩询烂<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 35pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">高二(</span> </b> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"> <font face="Calibri">6</font> </span> </b> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">)班</span> </b> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"> <font face="Calibri"> </font> </span> </b> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">文超然</span> </b> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">   </span> </b> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly"> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">深爱的老师们,同学们<span lang="EN-US">:</span></span> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 18pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">   </span> </b> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; text-indent: 28pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 2.0"> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">春末夏至,天朗气清,这绚丽的季节里,在大美东中,用我们的汗水和智慧再书写一段激情燃烧的岁月。今天我跟大家文流的话题是《良好学习习惯,铸造精彩询烂》<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly"> <span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"> <span style="mso-spacerun: yes">    </span> </span> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">爱因斯坦有句名言<span lang="EN-US">:</span>“一个人取得的成绩往往取决于性格上的伟大。”而构成我们性格的,正是日常生活中的一个个好习惯,好习惯养成得越多,个人能力就越强。养成好的习惯就如同你的梦想插上坚毅的翅膀,它将为人生的成功打下坚定的基石。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly"> <span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"> <span style="mso-spacerun: yes">    </span> </span> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">有考取了清华大学的学生,在总结他的学习方法时说道:“所谓的方法,不如说是一种习惯,是在一定时期内在学习中不断总站,修正,发展而来的习惯,对我们来说,今天的习惯,主宰明天的命运。”<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; text-indent: 28pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 2.0"> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">良好的学习习惯是学有所成的关键,同学要特别注意养成以下两个至关重要的习惯<span lang="EN-US">: </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; text-indent: 28pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 2.0"> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">一、制定计划的习惯,这真的很重要,而制订计划是为了坚持。计划像跑道,计划越大,跑道越长,而你是长跑运动,大的目标短时间内不能很快达成。但只要你自己每天努力。基础差并不可怕。关键要坚持不懈,你可能跑了一千步竟没有看到成功,请不要放弃,你会发现,也许成功就在一千零一步的拐弯处。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; text-indent: 21pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly"> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">二、主动思考的习惯,学如进水行舟,不进则退。学生如果没有主动思考的好习惯,就懒是静止不动的汽车,是由老师推着走的,只有当你行成主动思考的好习惯的时候,汽车才会像打着了火一样,能自己跑起来。主动思考的过程,是一个不断深化拓展思维的过程,是巩固知识,加强记忆的过程,它在我们的学习中是至是重要的环节。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; text-indent: 28pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 2.0"> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">良好的书写习惜,良好的作业同惯,良好的纪律习惯,良好的听课习情,良好的自我学习习惯等,是对我们中学生而言,必不可少的好习惯,美国科学家曼恩说:“习惯像一根缆绳,我们每天给它缠上一段新索,要不了多久,它就会牢不可破。”<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly"> <span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"> <span style="mso-spacerun: yes"> </span> <span style="mso-spacerun: yes">  </span> <span style="mso-spacerun: yes"> </span> </span> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">生活是一方沃土,播下一种心态,收获一种思想,播下种思想,收获一种行动,播下一种行动,收获一种习惯,而播下一种习惯,你将收获一种命运。<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; text-indent: 14pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 1.0"> <span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"> <span style="mso-spacerun: yes">  </span> </span> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">同学们,这是个充满希望与生机的季节,让我们将好习惯的种子埋下,用恒心去浇灌,用良好的习惯,奠基美好的人生,成就生命的精彩!<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; text-indent: 28pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 2.0"> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">我的讲话完毕,谢谢大家!<span lang="EN-US"> </span></span> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; text-indent: 28pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 2.0"> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 35pt; text-indent: 28pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 2.0"> <span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"> <span lang="EN-US"> <img alt="" src="/UploadFiles/dyjy/2018/5/201805280943022051.jpg" style="width: 563px; height: 750px" /> </span> </span> </p> ★★★★★
  47422014742PE_U_Article东山中学2017-2018学年度第二学期第十四周工作安排xiaoban257252502018-05-28T09:16:40+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-28T09:16:40+08:00 2018-05-28T13:15:32.08+08:00 yueqin 2018-05-31T17:22:51.49+08:00 dong-shan-zhong-xue2017-2018-xue-nian-du-di-er-xue-qi-di-shi-si-zhou-gong-zuo-an-pai 字形 6331518207258163764 0 0 4742 东山中学2017-2018学年度第二学期第十四周工作安排 校长办公室 本站原创 不分页 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:663px;margin-left:4.65pt;border-collapse:collapse;" width="663"> <tbody> <tr style="height:44px;"> <td colspan="8" nowrap="nowrap" style="width:663px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:44px;"> <p align="center" style="text-align:center;">(第十四周:2018.5.28 ~2018.6.1)</p> </td> </tr> <tr style="height:38px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:126px;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:none;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <strong>日期</strong> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:60px;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <strong>星期</strong> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <strong>时间</strong> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:92px;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <strong>地 点</strong> </p> </td> <td style="width:207px;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <strong>内   容</strong> </p> </td> <td style="width:90px;border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <strong>负责<br /> 科室</strong> </p> </td> </tr> <tr style="height:37px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:37px;"> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width: 126px; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 37px;"> <p align="center" style="text-align:center;">5.28</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width: 60px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 37px;"> <p align="center" style="text-align:center;">一</p> </td> <td style="width: 85px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 37px;"> <p align="center" style="text-align:center;">上午</p> </td> <td style="width: 92px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 37px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> </p> </td> <td style="width: 207px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 37px;"> <p align="center" style="text-align:center;">高三考前心理调节讲座</p> </td> <td style="width: 90px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 37px;"> <p align="center" style="text-align:center;">教务处</p> </td> </tr> <tr style="height:39px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width: 126px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">5.28</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:60px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">一</p> </td> <td style="width:85px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">15:25</p> </td> <td style="width:92px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">报告厅</p> </td> <td style="width:207px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">全体高三教师会议</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">教务处</p> </td> </tr> <tr style="height:31px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31px;"> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width: 126px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 31px;"> <p align="center" style="text-align:center;">5.29-30</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:60px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31px;"> <p align="center" style="text-align:center;">二-三</p> </td> <td style="width:85px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> </p> </td> <td style="width:92px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> </p> </td> <td style="width:207px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31px;"> <p align="center" style="text-align:center;">组织高三“三模”考试</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31px;"> <p align="center" style="text-align:center;">教务处</p> </td> </tr> <tr style="height:39px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width: 126px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">5.30</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:60px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">三</p> </td> <td style="width:85px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">7:30</p> </td> <td style="width:92px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">田径场</p> </td> <td style="width:207px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">高一、高二年级“告别母校跑操活动”彩排</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39px;"> <p align="center" style="text-align:center;">教务处</p> </td> </tr> <tr style="height:38px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width: 126px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 38px;"> <p align="center" style="text-align:center;">6.1</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:60px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;">五</p> </td> <td style="width:85px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;">9:45</p> </td> <td style="width:92px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;">田径场</p> </td> <td style="width:207px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;">组织高三年级进行“告别母校跑操活动”</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:38px;"> <p align="center" style="text-align:center;">教务处</p> </td> </tr> <tr style="height:77px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:77px;"> </td> <td rowspan="3" style="width: 49px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 77px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <strong>年<br /><br /> 级<br /><br /> 部</strong> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:76px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:77px;"> <p align="center" style="text-align:center;">高一</p> </td> <td colspan="4" style="width:444px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:77px;"> <p align="left">1.各班完成第三期黑板报<br /> 2.各班完成并上交校园文化艺术节作品<br /> 3.继续进行校长杯足球赛<br /> 4.六月份月考动员以及准备工作</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:77px;"> <p align="center" style="text-align:center;">朱士亮</p> </td> </tr> <tr style="height:76px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:76px;"> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:76px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:76px;"> <p align="center" style="text-align:center;">高二</p> </td> <td colspan="4" style="width:444px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:76px;"> <p align="left">1.完成第三期黑板报<br /> 2.各班常规教育,着重行为习惯教育<br /> 3.月考准备和动员<br /> 4.日语班家长会(时间待定)</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:76px;"> <p align="center" style="text-align:center;">席振华</p> </td> </tr> <tr style="height:72px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:72px;"> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:76px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:72px;"> <p align="center" style="text-align:center;">高三</p> </td> <td colspan="4" style="width:444px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:72px;"> <p align="left">1.周一三模考试考务会议<br /> 2.周二周三高三“三模”考试<br /> 3.周五“告别母校、迎接高考”跑操活动<br /> 4.全周高考送考准备工作</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:72px;"> <p align="center" style="text-align:center;">唐  兵</p> </td> </tr> <tr style="height:45px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:45px;"> </td> <td rowspan="5" style="width:49px;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:45px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <strong>各<br /><br /> 部<br /><br /> 门</strong> </p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width: 76px; border-top: none; border-right: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 45px;"> <p align="center" style="text-align:center;">校 办</p> </td> <td colspan="4" style="width:444px;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:45px;"> <p align="left">1.新教师试用期考核工作<br /> 2.吴中区第九批名教师申报工作</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:45px;"> <p align="center" style="text-align:center;">岳  钦</p> </td> </tr> <tr style="height:92px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:92px;"> </td> <td style="width:76px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:92px;"> <p align="center" style="text-align:center;">德育处</p> </td> <td colspan="4" style="width:444px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:92px;"> <p align="left">1.第十三周常规检查数据统计<br /> 2.上报2018年春季学生资助信息<br /> 3.第三期黑板报检查(周五)<br /> 4.下发九五至尊2网址“预防中小学生沉迷网络教育”的致全国中小学生家长的一封信,回执上交(周一)</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:92px;"> <p align="center" style="text-align:center;">刘晓斌</p> </td> </tr> <tr style="height:44px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:44px;"> </td> <td style="width:76px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:44px;"> <p align="center" style="text-align:center;">教科室</p> </td> <td colspan="4" style="width:444px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:44px;"> <p align="left">1. 报送区级“教海探航”论文二次修改稿(29号)<br /> 2.“蓝天杯”论文截止(6月1日)</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:44px;"> <p align="center" style="text-align:center;">王秋生</p> </td> </tr> <tr style="height:41px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:41px;"> </td> <td style="width:76px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:41px;"> <p align="center" style="text-align:center;">教技室</p> </td> <td colspan="4" style="width:444px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:41px;"> <p align="left">1. 校园监控模拟信号转换为数字信号开始施工<br /> 2. 逢周末各班级开始安装一体电脑</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:41px;"> <p align="center" style="text-align:center;">曹红英</p> </td> </tr> <tr style="height:45px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:45px;"> </td> <td style="width:76px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:45px;"> <p align="center" style="text-align:center;">工 会</p> </td> <td colspan="4" style="width:444px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:45px;"> <p align="left">1.5月28日上传“好家风  好家训”相关材料<br /> 2.继续 组织开展女职工读书活动暨“我爱阅读“摄影比赛相关活动</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:45px;"> <p align="center" style="text-align:center;">李雪龙</p> </td> </tr> <tr style="height:28px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28px;"> </td> <td style="width:49px;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28px;"> <p align="center" style="text-align:center;"> </p> </td> <td style="width:76px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28px;"> <p align="center" style="text-align:center;">团 委</p> </td> <td colspan="4" style="width:444px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28px;"> <p align="left">1.升旗仪式和国旗下讲话</p> </td> <td style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28px;"> <p align="center" style="text-align:center;">宋鸿雁</p> </td> </tr> <tr style="height:58px;"> <td nowrap="nowrap" style="width:4px;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:58px;"> </td> <td nowrap="nowrap" style="width: 49px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 58px;"> <p align="left"> </p> </td> <td style="width:76px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:58px;"> <p align="center" style="text-align:center;">总务处</p> </td> <td colspan="4" style="width:444px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:58px;"> <p align="left">1.高考外出准备<br /> 2.食堂一楼电力整改方案<br /> 3.相关工程手续</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:90px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:58px;"> <p align="center" style="text-align:center;">贺超豪</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> ★★★★★
  47415214741PE_U_Article2018年全国新媒体新技术教学应用课例比赛获奖情况jiaoji267262602018-05-28T08:21:09+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-28T08:06:34+08:00 2018-05-28T13:15:04.093+08:00 yueqin 2018-05-31T16:26:14.52+08:00 2018-nian-quan-guo-xin-mei-ti-xin-ji-shu-jiao-xue-ying-yong-ke-li-bi-sai-huo-jiang-qing-kuang 字形 5305350958186990945 0 0 4741 教技室 区教技中心 不分页 <p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:96.35pt; margin-bottom:0cm;margin-left:97.15pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center; line-height:22.75pt;mso-line-height-rule:exactly;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> <img alt="" src="/UploadFiles/jyjs/2018/5/201805280809533360.png" style="width: 800px; height: 295px;" /> </p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:96.35pt; margin-bottom:0cm;margin-left:97.15pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center; line-height:22.75pt;mso-line-height-rule:exactly;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 96.35pt 0.0001pt 97.15pt; line-height: 22.75pt;"> <span style="font-size:26px;">同期参加比赛的其他3位老师的课例获校一等奖</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 96.35pt 0.0001pt 97.15pt; line-height: 22.75pt;"> <span style="font-size:8px;"> <img alt="" src="/UploadFiles/jyjs/2018/5/201805280820230112.png" style="width: 313px; height: 223px;" /> </span> </p> ★★★★★
  474011814740PE_U_Article九五至尊2网址举办2018年吴中区多媒体教育软件的通知jiaoji232222302018-05-24T15:25:01+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-24T15:25:01+08:00 2018-05-27T16:47:15.473+08:00 yueqin 2018-05-31T17:49:46.293+08:00 guan-yu-ju-ban2018-nian-wu-zhong-qu-duo-mei-ti-jiao-yu-ruan-jian-de-tong-zhi 字形 11009589770190659055 0 0 4740 教技室 区教技中心 不分页 <p> <img alt="" src="/UploadFiles/jyjs/2018/5/201805241522105511.png" style="width: 800px; height: 1140px;" /> <img alt="" src="/UploadFiles/jyjs/2018/5/201805241522325625.png" style="width: 800px; height: 1131px;" /> </p> <p> <img alt="" src="/UploadFiles/jyjs/2018/5/201805241522449253.png" style="width: 800px; height: 1134px;" /> </p> <p>参赛作品登记表</p> <p> <a href="/UploadFiles/jyjs/2018/5/201805241524378455.docx">附表二</a> </p> <p> <a href="/UploadFiles/jyjs/2018/5/201805241524524868.docx">附表三</a> </p> <p> </p> <p> </p> ★★★★★
  47393514739PE_U_Article消除火灾隐患 共建平安东山deyu731687302018-05-24T09:52:02+08:00 99 0 0 0 0 0 2018-05-24T09:50:15+08:00 2018-05-27T16:46:57.893+08:00 yueqin 2018-05-31T08:38:50.103+08:00 dyjy/2018/5/201805240950058590.JPG xiao-chu-huo-zai-yin-huan-gong-jian-ping-an-dong-shan 字形 9106994568053100491 0 0 4739 消除火灾隐患 共建平安东山 东山中学“331”在行动 德育处 本站原创 消除火灾隐患 不分页 <p align="center" style="text-align:center;"> <strong>消除火灾隐患  共建平安东山</strong> </p> <p align="center" style="text-align:center;"> <strong>——东山中学“331”在行动</strong> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-right: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-indent: 28pt; line-height: 22pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="letter-spacing:0pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;">消防安全教育是学校公共安全教育的一个重要内容,消防安全涉及千家万户,涉及每一个人。</span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-right: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-indent: 28pt; line-height: 22pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="letter-spacing:0pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;">为了进一步加强学校安全工作,九五至尊2备用网址认真贯彻落实东山镇</span>“331”整治火灾专项行动工作要求,提高学校师生在遭遇重大突发事件或自然灾害时的紧急避险、自救自护和应对能力,进一步强化安全教育,让学生学会逃生知识、方法和要领,积累学校处置突发事件的经验。</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-right: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-indent: 28pt; line-height: 22pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="letter-spacing:0pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;">九五至尊2备用网址于</span>5月23日在全校召开主题班会——“远离火灾、珍爱生命”,开展“331”消防安全主题教育活动。通过学生向每个家庭辐射,广泛宣传、积极行动,<span style="letter-spacing:0pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;">凝聚更多的共识,以高度的紧迫感,强化安全意识,加强安全防范,筑起生命安全的</span>“防火墙”。</p> <p align="right" style="margin-top: 0pt; margin-right: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-indent: 28pt; text-align: right; line-height: 22pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="letter-spacing:0pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;">东山中学德育处</span> </p> <p align="right" style="margin-top: 0pt; margin-right: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-indent: 28pt; text-align: right; line-height: 22pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <span style="letter-spacing:0pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;">2018.5</span> </p> <p> <img src="/UploadFiles/dyjy/2018/5/201805240950053558.JPG" style="height: 450px; width: 600px;" /> <img src="/UploadFiles/dyjy/2018/5/201805240950058590.JPG" style="height: 450px; width: 600px;" /> <img src="/UploadFiles/dyjy/2018/5/201805240950061604.JPG" style="height: 800px; width: 600px;" /> <img src="/UploadFiles/dyjy/2018/5/201805240950066715.JPG" style="height: 450px; width: 600px;" /> <img src="/UploadFiles/dyjy/2018/5/201805240950060672.JPG" style="height: 800px; width: 600px;" /> <img src="/UploadFiles/dyjy/2018/5/201805240950062586.JPG" style="height: 450px; width: 600px;" /> <img src="/UploadFiles/dyjy/2018/5/201805240950065260.JPG" style="height: 450px; width: 600px;" /> </p> <p> </p> <p> </p> ★★★★★